[latest-posts-slider limit=-1 category=9 arrows=true]

Het begrijpen van jouw grond

In het bepalen hoe snel en vaak planten water nodig hebben is het type grond van uiterst belang.

Grond type

De manier waarop grond het water absorbeert en vasthoudt is vergelijkbaar met hoe een spons dit doet. Afhankelijk van de textuur zal de grond een bepaalde hoeveelheid water vasthouden. De neerslag ratio en het type sproeiers beïnvloeden hoeveel water er op de grond terecht komt. Hoe de grond eruitziet heeft grote invloed op hoe het irrigatiesysteem het best zou kunnen werken.

Grond bestaat uit drie verschillende type deeltjes: zand, klei en slib. De grond textuur wordt bepaald door de hoeveelheid procent van elk deeltje in de grond zit. Doordat de hoeveelheid bij elke grond varieert zijn er ontelbaar mogelijkheden aan types grond.

Er is een simpele manier om het type grond te bepalen. Stel je wil tot 15 centimeter bewateren: graaf tot 15 centimeter diep en neem een stukje grond. Aangezien de grond over het hele terrein kan verschillen: probeer een stuk grond te pakken die representatief is voor het terrein. Om te bepalen wat het grond type is pak je het stuk grond in je hand en knijp erin.

De Jar Test

Een jar test is een accuratere manier om te bepalen wat voor type grond je tuin en park heeft. De test kan scherper inzoomen op hoeveel zand, klei en slib er in de grond zit.

  1. Ga naar de zone waar je wilt irrigeren en neem daar één of twee koppen grond uit.
  2. Plaats het uitgehaalde stukje grond in een glazen pot.
  3. Vul de pot met water tot deze half gevuld is. Schud het hevig en laat het twee uur staan zodat de deeltjes kunnen verspreiden. De meeste deeltjes zullen zich naar de bodem bewegen waarin de zwaarste stukken onderin zitten (zwaar zand), vervolgens het slib en bovenaan het klei.
  4. Meet de totale hoogte van alle lagen gecombineerd en vervolgens de hoogte van elke individuele laag. Deel de hoogte van een individuele laag door de totale hoogte van alle lagen en doe dit aantal keer 100. Het antwoord is het percentage deeltje dat bij jou tuin en park in de grond zit.
  5. Vervolgens kun je naar de data kijken om het grond type te classificeren.

De manier waarop water wordt geabsorbeerd of vast wordt gehouden bepaald het type grond. Dit is dan gelijk ook het grootste verschil met grondsoorten door het hele land. De primaire druk die water horizontaal door de grond beweegt is capillaire werking. In het verticaal bewegen van water spelen zowel capillaire werking als zwaartekracht een rol. Water zal sneller verticaal gaan bewegen bij grove bodems en minder snel gaan bewegen horizontaal. Voor grondtypes met fijnere deeltjes gebeurd dit precies andersom.

De generieke karakteristieken van de drie hoofd type grondsoorten kan je in de tabel zien:

Als je kijkt naar de drie laatste kolommen van de tabel dan kun je zien dat de hoeveelheid water een type grond aan kan bepaald hoe snel het irrigatiesysteem water kan doorvoeren. Op het moment dat de grond veel zand bevat zal water snel geabsorbeerd worden terwijl bij dit veel langzamer gaat op het moment dat grond veel klei bevat. Het is belangrijk dat water wordt toegevoegd op dusdanige snelheid dat de grond het aan kan. Op het moment dat dit niet goed gebeurt zal er ongewenste waterafvoer plaatsvinden, grond vloeibaar worden en hierdoor waterverspilling ontstaan en schade.

Het instellen van de sproeiers naar de ideale ratio van jouw grond zal lastiger verlopen op het moment dat tuin en park veel hoogteverschil heeft. Hierdoor is de kans op slechte waterafvoer groot. Hierdoor zal ook het opnemen van water in de grond toenemen of afnemen.